Evropska unija je najveći donator i investitor u Crnoj Gori. Od 2007. godine uložila je preko 610 miliona eura bespovratne pomoći, kako bi život crnogorskih građana učinila boljim. Kroz stotine projekata koje sprovodi zajedno sa državnim i lokalnim vlastima, nevladinim sektorem, privrednicima i građanima, Evropska unija prethodnih 15 godina u Crnoj Gori pravi suštinsku promjenu.  

 • Image
  EU and Montenegro flags
  Caption

  Zastave Crne Gore i Evropske unije.

  Copyright: EU Info Centre

Šta radi EU

EU gradi škole i stanove, podiže farme i ulaže novac u proizvodnju zdrave hrane, čini zdravstvenu zaštitu boljom i modernijom, podražava kompleksnu reformu državne uprave, ali i nezaposlene pružajući im priliku da pokrenu sopstveni posao. Štiti crnogorske rijeke, jezera, šume i livade, trudeći se da ukorijeni evropske standarde zaštite prirode. Mladima pruža mogućnost da studiraju u inostranstvu, ali i da steknu nova znanja i vještine, kroz neformalnu edukaciju. Posebno je posvećena pomaganju ugroženim grupama, pa žene, manjine, LGBT zajednica, mladi i osobe sa invaliditetom danas imaju veća prava i bolju zaštitu, zahvaljujući ulaganjima EU. 

PRETPRISTUPNA POMOĆ

Najveći dio podške se implementira kroz dobro poznati Instrument pretpristupne pomoći (IPA), kojim Evropska unija pomaže Crnoj Gori da izgradi snažne demokratske institucije, ojača vladavinu prava, sprovede reformu državne uprave, obezbijedi šire poštovanje lјudskih prava, promoviše jednakost među polovima, ojača civilno društvo, unaprijedi regionalnu saradnju, omogući dostizanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva. Cilj je podstaći suštinske demokratske i ekonomske reforme u zemlji, kako bi se što bolje pripremila za punopravno članstvo i funkcionisanje unutar sistema EU. Paralelno, posvećeno prati rezultate u pregovorima o članstvu, pomažući Crnoj Gori da preuzme pravnu tekovinu EU i bude sposobna za njenu efikasnu primjenu. 

Glavni motiv je želja Evropske unije da građani Crne Gore osjete konkretne benefite i napredak u svojim životima već sada, ne samo kada država postane dio unije. Na koji način se trudi da ostvari svoj cilj, pročitajte upravo ovdje – kroz jasan i praktičan pregled EU projekata u 14 različitih oblasti. Istražite naš sajt i budite slobodni da nas kontaktirate, ukoliko vam budu potrebne dodatne informacije.  

 • Image
  A boy in a EU-funded hand-made boat on the river Zeta
  Caption

  Dječak u čamcu, koji je ručno napravljen u okviru EU projekta. 

  Copyright: EU Info Centre