Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori zadužena je za analizu i izvještavanje o političkim, ekonomskim i trgovinskim dešavanjima, promociju napretka reformi, sprovođenje i upravljanje portfolijom finansijske pomoći EU i unapređenje vidljivosti i komunikacije EU u Crnoj Gori.

Šta mi radimo

Misija Delegacije je predstavljanje Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

Delegacija promoviše politike, vrijednosti i interese EU i njenih država članica u Crnoj Gori. Ona prati i podržava proces pristupanja Crne Gore, uključujući i kroz implementaciju programa pomoći EU.

Delegacija EU radi na poboljšanju vidljivosti, prepoznatljivosti i opšteg razumijevanja EU u Crnoj Gori. Delegacija takođe nastoji da po potrebi koordinira stavove država članica EU. Ona podnosi izvještaje glavnom štabu o svim pitanjima od interesa za EU.

Delegacija EU prati i podstiče implementaciju Procesa stabilizacije i pridruživanja Crne Gore. Ona nadgleda i upravlja dugoročnim programiranjem i implementacijom pomoći u okviru tekuće reforme upravljanja spoljnom pomoći (IPA fondovi).

Delegacija trenutno upravlja sa više od 200 projekata pomoći EU. Ovi projekti podupiru reformske napore Crne Gore na njenom putu ka EU.

 

NAŠA KANCELARIJA

  • Šefica delegacije
  • Sektor za evropske integracije, politiku, medije i informisanje
  • Sektor za saradnju
  • Finansije, ugovori i revizija
  • Administracija

Naša kancelarija

Delegacija je podijeljena u četiri sektora: Sektor za evropske integracije, politiku, medije i informisanje (EIPPI), Sektor za saradnju (CPR), Sektor za finansije, ugovore i reviziju (FCT) i Sektor za administraciju (SAD).

Otprilike dvije trećine zaposlenih je iz Crne Gore, a ostatak dolazi iz država članica EU.

Related Press