Page language:
Ukrainian

На Луганщині ЄС допоміг розмінувати 72 гектари землі

21.09.2021
Київ

English version is below

16 вересня Данська рада у справах біженців (DRC) презентувала у Лисичанську результати проєкту «Відродження прифронтових громад за допомогою гуманітарного розмінування та підтримки щодо засобів до існування», який реалізовувала за підтримки Європейського Союзу. За час імплементації у гуманітарну протимінну діяльність, відновлення економіки та інфраструктури на Луганщині вклали 2 мільйони євро.  Робота за проєктом тривала з січня 2020 року по вересень 2021 року. Основна діяльність зосереджувалась у Троїцькому, Новотошківському, Муратовому, Комишувасі, Трьохізбенці, Гірському та Золотому.

«Нинішній проєкт із DRC є частиною зусиль ЄС щодо надання прямої, ефективної та відчутної підтримки громадам, які постраждали від конфлікту на сході, що впливає на життя мільйонів українців», – зауважив  Мартін Шрьодер, Керівник відділу програм зовнішньої допомоги «Місцевий і людський розвиток» у Представництві ЄС в Україні.

Нік Вовк, проєктний менеджер DRC, заявив, що всього вдалось вивільнити від вибухонебезпечних предметів 721,334 кв. м землі, а завдяки нетехнічному обстеженню територій, що було здійснене в межах проєкту в 11 населених пунктах, було виявлено ще 8,112,830 кв. м забруднених вибухонебезпечними предметами земель. Також інструктори DRC у цільових громадах провели сесії з інформування, щоб підвищити обізнаність місцевих жителів щодо ризиків вибухонебезпечних предметів. Інформацію, яка може врятувати життя, отримали понад 2 тисячі осіб.

У ході реалізації проєкту DRC також підтримала місцевий бізнес, забезпечивши створення 118 нових робочих місць. Підприємцям надавались гранти на купівлю сільськогосподарської техніки, худоби та інших ключових елементів, необхідних для роботи. Крім того, були реалізовані 10 ініціатив громад щодо розвитку інфраструктури: будівництво молодіжних центрів, ремонт сільських клубів та дитячих садків, встановлення ліхтарів на сонячних батареях тощо.

Яскравим прикладом є ініціатива з відновлення водопостачання у Комишувасі, де до реалізації проєкту вода подавалась лише 4 рази на день по 15 хвилин. Свердловина, яка вкрай потребувала реновації, була оточена полями, забрудненими вибухонебезпечними предметами. Завдяки інтегрованому підходу DRC змогла вирішити цю проблему навіть попри пандемію COVID-19: території були очищені від вибухонебезпечних предметів, а свердловина відремонтована, що дозволило залежним від води бізнесам відновити свою роботу. 

«Тепер вода подається без перебоїв і найчистіша в Попаснянської громаді. Люди їздять її набирати з довколишніх сіл», — розповів керівник ГО «Комроз» Станіслав Богданов, який відповідав за реалізацію ініціативи громади. Олена Богданова, директорка місцевої школи, додала: «Раніше в школі використовували резервуар на півтори тонни — води вистачало до обіду. На щастя, цієї проблеми більше немає».

 

Довідкова інформація:

Проект «Відродження прифронтових громад за допомогою гуманітарного розмінування та підтримки щодо засобів до існування» став можливим завдяки фінансуванню Європейського Союзу. Робота за проєктом поєднувала заходи, пов'язані з протимінною діяльністю, такі як нетехнічне обстеження, очищення та маркування мінних полів, з діяльністю у напрямках економічного розвитку та реалізації інфраструктурних ініціатив у цільових громадах. Розроблений спеціально для підвищення стійкості громад у Луганській області, цей проект сприяє створенню довготривалих рішень проблем людей, які живуть на постраждалих від конфлікту територіях.

Данська рада у справах біженців є провідною міжнародною гуманітарною організацією з питань переміщення населення, яка надає підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам під час переміщення, вигнання, повернення або поселення та інтеграції на новому місці. Вона забезпечує захист та рятівну гуманітарну допомогу, підтримує переміщених осіб у тому, щоб вони стали самостійними та інтегрувались у приймаючі громади. Також Данська рада у справах біженців співпрацює з громадами, громадянським суспільством та відповідальними органами влади для сприяння захисту прав та мирного співіснування. Організація заснована у 1956 році, має близько 9000 співробітників та 7500 волонтерів. В листопаді 2014 року Данська Рада у справах біженців відновила свою діяльність в Україні у відповідь на гуманітарні потреби країни.

_________

 

EU helped free 72 hectares of land in Luhansk region from mines

 

On 16 September 2021, in Lysychansk,  the Danish Refugee Council (DRC) presented the results of the EU-funded project “Revitalising frontline communities through humanitarian de-mining and livelihood support”. During the implementation period, EUR 2 million contributed to the  Humanitarian Mine Action as well as economic and infrastructural rehabilitation in Luhansk region. The action was carried out  from January 2020 to September 2021. The main activities took place in Troitske, Novotoshkivske, Muratove, Komyshuvakha, Trokhizbenka, Hirske, and Zolote.

“This project with the Danish Refugee Council is part of the European Union’s efforts to provide direct, effective, tangible, support to communities affected by the conflict in the east, which is impacting the lives of millions of Ukrainians”, said Martin Schroeder, Head of the Local and Human Development Section of the Delegation of the EU in Ukraine.

Nick Vovk, DRC Project Manager, stated that over the course of the project, 721,334 square metres of land were cleared of Explosive Ordinance while a Non-Technical Survey conducted under the project in 11 settlements identified 8,112,830 square metres of new contamination. DRC specialists also provided Explosive Ordnance Risk Education sessions in targeted communities to raise awareness among local residents on risks associated with Explosive Ordnance. More than 2,000 people received this lifesaving information.

During the action’s implementation, DRC also supported local businesses in creating 118 new jobs by providing entrepreneurs with cash grants for agricultural machinery, livestock, and other key elements of economic ventures. In addition, 10 community initiatives on infrastructural development were implemented, building youth centres, repairing kindergartens and community clubs, installing solar lights, etc.

An illustrative example is the initiative to renovate the water supply in Komyshuvakha where water was available only 4 times a day for 15 minutes. The borehole, which was in dire need of renovation, was surrounded by Explosive Ordnance. Thanks to an integrated approach, DRC was able to solve this challenge amidst the COVID-19 crisis: the areas were cleared of Explosive Ordnance, the borehole was repaired, and water-dependent businesses received cash grants to restart their activities.

"The water supply is now continuous and water is the cleanest in the Popasna community. People from neighbouring villages drive here to fill their water tanks," said Stanislav Bogdanov, Head of NGO KOMROZ, who was responsible for the community initiative. Olena Bogdanova, the local school principal, added that "Previously, the school used a one and a half tonne water tank that was already empty by lunchtime. Fortunately, this problem no longer exists”.

 

Background information:

The project “Revitalising frontline communities through humanitarian de-mining and livelihood support” was made possible thanks to European Union funding. The intervention combined Mine Action activities such as Non-Technical Survey, clearance and minefield marking with Livelihood activities and support to infrastructural projects in targeted communities. Designed specifically to improve the resilience of communities in Luhansk oblast, this project contributes towards the establishment of durable solutions for people living in conflict-affected regions.

The Danish Refugee Council (DRC) is a leading international humanitarian displacement organisation, supporting refugees and internally displaced persons during displacement, in exile, when settling and integrating into a new place, or upon return. It provides protection and life-saving humanitarian assistance. The Danish Refugee Council supports displaced persons in becoming self-reliant and included in hosting societies - and works with communities, civil society and responsible authorities to promote the protection of rights and peaceful coexistence. Founded in Denmark in 1956, 9,000 staff, 7,500 volunteers. In November 2014, DRC resumed its operation in Ukraine to respond to the emerged humanitarian crisis.