Europe Week 2022 in Shkodra

01.05.2022

 🥳 Java e Evropës 2022 🇪🇺 nis nga qyteti i bukur i Shkodrës 🇦🇱!

Bashkohu me ne, në sheshin qëndror pranë 📍 Bashkisë për t'u njohur më nga afër me vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe projektet e financuara nga BE në zonën e Shkodrës.

🎶 Muzikë, shfaqje artistike, një panair, shfaqje filmash📽️ & diskutime 🗣️ ju presin.

Shiko programin e plotë më poshtë 👇

⏲️ 11:00 - 18:00📌 Sheshi përballë Bashkisë - Pedonale
Për tu njohur me mbështetjen e BE-së vizito stendat e panairit në shesh, plot me produkte lokale të zonës, ofertën turistike, punime artizanale dhe argëtim për më të vegjelit.

⏲️ 13:00 - 14:00📌 Parku në Pedonale
"Integrimi Evropian nga perspektiva e të rinjve", do të jetë tema e diskutimit mes studentëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi“ në Shkodër, Kryetarit të Bashkisë Shkodër dhe Ambasadorëve nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ju ftojmë të bëheni pjesë e diskutimit.

⏲️ 14:00 - 15:00📌 Pedonalja në Shirokë
Dita vazhdon me një tour mbi kajak 🚣, mundësuar nga #DriniTimes, financuar nga BE. Ju presim në Shirokë për të kaluar një eksperiencë unike, mbi një kajak transparent.

⏲️ 15:00 - 16:00📌 Sheshi përballë Bashkisë - Pedonale
Ambasadorët e Rinj Evropianë ju ftojnë në pedonale për një diskutim të hapur mbi sfidat më të cilat të rinjtë shqiptarë përballen çdo ditë. Në takim do të diskutohet edhe për çeljen e thirrjes për t'ju bashkuar skuadrës sonë të Ambasadorëve të Rinj Evropianë.

⏲️ 15:00 - 16:00📌 Qendra Arka
Në bashkëpunim me Ambasadën Austriake 🇦🇹 shfaqim dokumentarin "Bota e djeshme – Kujtimet e një evropiani", mbi jetën & karrierën e novelistit të njohur austriak Stefan Cvajg. Një diskutim i hapur do të pasojë shfaqjen e dokumentarit. Shihemi tek Arka!

⏲️ 16:00 - 18:00📌 Sheshi përballë Bashkisë - Pedonale
"Pajtimi", filmi fitues në kategorinë Balkan Dox në Dokufest 2021, që trajton çështjen e besës në trojet shqiptare do të shfaqet para premierë në pedonalen e qytetit. Organizuar në bashkëpunim me Ambasadën e Sllovenisë 🇸🇮, shfaqja e filmit do të ndiqet nga një diskutim duke përfshirë edhe regjisoren Marija Zidar.

⏲️ 18:00 - 19:00📌 Sheshi përballë Bashkisë - Pedonale
Performanca artistike e grupit instrumental "The Door" do të çelë diskutimin mbi gjuhën e urrejtjes tek grupet e margjinalizuara në shoqerinë shqiptare, me përfaqësues nga Delegacionit i BE-së, Këshillit të Evropës, profesionistë të fushës, etj.

⏲️ 18:00 - 19:00📌 Qendra Arka
"Jeta urbane në tri qytete; Shkodër, Korçë, Tiranë", një dokumentar i realizuar nga Argjiro dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, do të na rikthejë pas në vitet e krijimit të identitetit të tre prej qyteteve kryesorë shqiptarë. Hyrja është e lirë!

⏲️ 18:00 - 22:00📌 Sheshi përballë Bashkisë - Pedonale🙌 Kalo nga sheshi në darkë dhe dëgjo një super performancë muzikore nga Dj Geri Syka, Orges Toçe & Shkodra Elektronike Band.

---

🥳 #EuropeWeek 2022 🇪🇺 starts from the beautiful city of Shkodra 🇦🇱!

Join us, in the square near the 📍 Municipality to learn more about the EU Member States and EU funded projects in your city.

🎶 Music, art performances, a fair, movie screenings & discussions 🗣️ are waiting for you.

See the full program below 👇

⏲️ 11:00 - 18:00📌 Square in front of the Municipality - Pedestrian area
Visit the fair stands in the square to learn more about the EU support, full of local products, Shkodra’s tourism offer, handcrafts and entertainment for the little ones.

⏲️ 13:00 - 14:00📌 Park in the pedestrian area
"European integration from the young people perspective", will be the discussion topic between students of “Luigj Gurakuqi” University in Shkodra, the Mayor of Shkodra, and EU Member States Ambassadors in Albania. You’re invited to join the discussion!

⏲️ 14:00 - 15:00📌 Pedonale of Shiroka
The day continues with a kayak tour 🚣, organised by #DriniTimes, funded by the EU. Meet us in Shiroka for a unique experience, on a transparent kayak.

⏲️ 15:00 - 16:00📌 Square in front of the Municipality - Pedestrian area of Shiroka
Our Young European Ambassadors invite you to join the open discussion on the challenges that Albanian youth is facing every day. There, we’ll also talk about the open call to join our YEAs team.

⏲️ 15:00 - 16:00📌 Arka Centre
In collaboration with the Austrian Embassy 🇦🇹, we’ll be screening the documentary "Yesterday’s World-Memories of a European", based on the life & career of the famous Austrian novelist Stefan Zweig. An open discussion will follow. See you at Arka!

⏲️ 16:00 - 18:00📌 Square in front of the Municipality - Pedestrian area
"Reconciliation", the award-winning film in the Balkan Dox category at Dokufest 2021, based on the Albania “besa”, will be screened avant-premiere the public in the pedestrian area. Organised in co-operation with the Slovenian Embassy 🇸🇮, the screening of the movie will be followed by a discussion with different actors including the director Marija Zidar.

⏲️ 18:00 - 19:00📌 Square in front of the Municipality - Pedestrian area
The artistic performance of the instrumental band "The Door" will initiate a discussion on hate speech over marginalized groups in the Albanian society, with representatives from the EU Delegation, Council of Europe, and experts.

⏲️ 18:00 - 19:00📌Arka Centre
"Urban life in three cities; Shkodra, Korça, Tirana", a documentary produced by Argjiro and financed by the European Union, will take us back to the days when the urban identity of three of the main cities of Albania was created. Join us!

⏲️ 18:00 - 22:00📌 Square in front of the Municipality - Pedestrian area🙌 Come to the square in the evening and enjoy the performance of Dj Geri Syka followed by Orges Toçe & Shkodra Elektronike Band.

-
11:00 am - 10:00 pm
Shkoder