Page language:
Norwegian Bokmål

EU-kommissær Sinkevičius på Tromsø-besøk fra 9.-10. mai for bilaterale møter og Arctic Frontiers 2022

Sinkevicius

EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri på besøk i det marine verneområdet Rystraumen utenfor Tromsø. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

 

EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius var i Tromsø 9. og 10. mai sammen med EUs ambassadør til Norge Nicolas de La Grandville. Selveste Europadagen 9. mai ble brukt til å møte lokale og regionale aktører og myndigheter i Tromsø for å lære mer om deres behov, perspektiver og erfaringer fra Arktis og det grønne skiftet.

Kommissær Sinkevičius oppsummerte selv besøket: 

Arktis er en skjør, men likevel så verdifull del av vår verden som vi må beskytte med alle mulige midler. Siden det varmes opp tre ganger raskere enn andre regioner må vi bli mer aktive for å sikre fremtiden, sammen med- og for folket. En ting er sikkert; det som skjer i Arktis forblir ikke i Arktis.

Han markerer dermed Arktis globale rekkevidde og viktigheten av å samarbeide for et trygt, fremgangsrikt og fredelig Arktis.

Første Norgesbesøk

Dette var Kommissær Sinkevičius’ første reise til Norge. Besøket ble arrangert av EUs delegasjon til Norge i samarbeid med Kommissærens kabinett. Med seg på turen hadde Sinkevičius følge av Arūnas Ribokas og Styliani Karavazaki fra kabinettet, EUs ambassadør til Norge Nicolas de La Grandville, samt Arktis-koordinator i DG MARE Miguel Roncero og seniorrådgiver Céline Maagerøe (EUs delegasjon til Norge).

Bilaterale møter

I løpet av dagene i Tromsø møtte Sinkevičius blant andre Norges fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo, representanter fra Arctic Mayors’ Forum og Arctic Frontiers Partners, samt sametingspresident Silje Karine Muotka.

Kommissær Sinkevičius møtte Norges fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

Kommissær Sinkevičius, ordfører Gunnar Wilhelmsen og fylkesrådleder Bjørn Inge Mo. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

Kommissær Sinkevičius og sametingpresident Silje Karine Muotka. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

Kommissæren startet Europadagen på Norges arktiske universitet (UiT) hvor han talte til studentene om «The EU and Arctic in changing times». Han møtte dessuten forskere fra universitetet som blant annet presenterte prosjektet DSolve som handler om å hindre marin plastforsøpling.

Det ble også tid til møte med Nofima, et matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for matindustrien og fiskeri- og akvakulturnæringen. Her ble temaer som matsvindel samt nye satsningsområder for matproduksjon som kråkeboller og tang tatt opp.

På sin side presenterte Kongsberg Sattelite Services (KSAT) bruken av satellittdata og jordobservasjon til å overvåke blant annet miljøpåvirkning av havene og isforhold, men også uregulert, ulovlig og urapportert fiske.

Arctic Frontiers

Kommissæren deltok på Arctic Frontiers-sesjon om bærekraftig bruk av hav. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

Sist, men ikke minst, deltok Kommissæren sammen med blant annet fiskeri- og havminister Skjæran på Artic Frontiers-sesjonen om bærekraftig bruk av hav. I sin åpningsreplikk fokuserte Kommissæren på bærekraftig bruk av marine ressurser, og insisterte på viktigheten av bærekraft og sirkularitet ved bruk av disse ressursene, i tillegg til viktigheten av å  inkludere lokal- og urfolkssamfunn.

Videre presenterte han EUs tilnærming til en bærekraftig blå økonomi, gjennom for eksempel EU Green Deal (EGD) og marine verneområder, som vil lede til avkarbonisering, ren energi og bærekraftige marine matsystemer.

Et slikt marint verneområde er Rystraumen, som Kommissæren besøkte under oppholdet i Tromsø (se video her © Jan Harald Tomassen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark).

Kommissæren besøkte Rystraumen, et marint verneområde. Foto: Ingun Mælhum © European Commission

Bakgrunn

Arctic Frontiers er et tverrfaglig partnerskapsnettverk som består av noen av verdens ledende aktører i Arktis. Nettverket, som startet opp i 2006, knytter sammen vitenskap, politikk og næringsliv, og setter agendaen for en ansvarlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og næringsliv i Arktis. Årets konferanse, med «Pathways» som tema fokuserte på veier til økonomisk utvikling, bærekraft, klimatiltak, sikkerhet, stabilitet og respekt for vitenskap i beslutningstaking.

Vi syntes det er stas at han tilbrakte Europadagen med fokus på Arktis sin fremtid og et styrket samarbeid mellom EU og Norge.

Vi takker så mye for besøket!