Page language:
Norwegian Bokmål

REPowerEU: en plan for å redusere europeisk avhengighet av russisk olje og fremskynde grønn omstilling

Ursula von der Leyen

FOTO: Kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen

Kommisjonen med ny energiplan som en del av innsatsen for å styrke Europeisk motstandskraft og bærekraft.

Russlands invasjon av Ukraina har forstyrret det globale energimarkedet, og bekrefter at Europas energisystem må transformeres. EUs avhengighet av russisk olje og gass brukes som et økonomisk og politisk våpen, og med klimakrisen som herjer parallelt er det ingen tvil om at det må stakes en ny kurs. Derfor foreslo Kommisjonen den 18.mai REPowerEU, en investeringsplan på €300 milliarder (ca. NOK 3 billioner) som samler Europa og får fortgang i målene til den europeiske grønne pakt (EGD).

Energisparing, diversifiering av energiforsyninger og akselerert utrulling av fornybar energi for å erstatte fossil energi i boliger, industri og kraftproduksjon er noen av tiltakene i REPowerEU-planen. Denne grønne omstillingen vil styrke vår økonomiske vekst og sikkerhet samt klimatiltak for Europa og sine partnere.

I en pressemelding for lanseringen av REPowerEU-planen sier Kommisjonspresidenten, Ursula von der Leyen:

Putins krig forstyrrer det globale energimarkedet. Det viser hvor avhengige vi er av importert fossilt brensel, og hvor sårbare vi er når vi må stole på Russland for denne importen. Vi må nå redusere vår avhengighet av Russland innen energi så raskt som mulig. Jeg er jeg dypt overbevist om at vi kan klare det. I dag presenterer vi derfor vår plan for å realisere REPowerEU-målene.

Von der Leyen forklarer videre at denne utfasingen av russisk olje må skje på tre plan. På etterspørselssiden, gjennom å spare på energibruken, på tilbudssiden, gjennom å diversifisere energiimporten bort fra fossilt brensel, og i selve akseleringene i overgangen til ren energi.

Den grønne pakten startet den bærekraftige omstillingen av det europeiske energisystemet på vei mot klimanøytralitet, og nå tas ambisjonene til et nytt nivå.

Energisparing

Energisparing er den raskeste og billigste måten å håndtere den nåværende energikrisen. Derfor er EUs energieffektivitetsmål for 2030 økt fra 9% til 13%, og målet om EUs fornybare energi økes fra 40% til 45%.

Ren energi

For å få fortgang i overgangen til ren, grønn energi foreslår planen å fremskynde og forenkle tillatelsesprosedyrer for fornybar energi og tilsvarende infrastrukturprosjekter. Et annet tiltak kan for eksempel være soltaksplikt for næringsbygg og offentlige bygg.

En plattform for felles kjøp

Som en del av REPowerEU-planen, har EUs 27 statsoverhoder blitt enige om å etablere en plattform for felles kjøp av gass, naturgass og hydrogen. En felles oppsøking til leverandørland og anskaffelsesmekanisme vil sikre energiimporten uten konkurranse mellom medlemslandene.

EU og Norge

Norge er en sentral energipartner for EU og en viktig, stabil leverandør av olje, gass og elektrisitet.

EU-kommissæren med ansvar for energi, og den norske olje- og energiministeren møtes jevnlig for å opprettholde energidialogen mellom Kommisjonen og Norge. Dialogen ble lansert i 2002 og har som mål å fremme samarbeid med Norge om for eksempel global energiforsyning og etterspørsel, politikkutvikling, implementering av EUs energiregler eller samarbeid om teknologi, karbonfangst og lagring.

Kommisjonens internasjonale strategi for energi har fokus på globale samarbeid om grønn teknologi og innovasjon, samt å øke fornybar energi og energieffektiviteten rundt kloden. Fokuset på energisikkerhet i disse tider har ytterligere styrket EUs energipartnerskap med Norge, hva gjelder gass, inkludert flytende naturgass (LNG).

Bakgrunn

Den 8. mars 2022 foreslo kommisjonen skissen av en plan for å gjøre Europa uavhengig av russisk olje i god tid før 2030, i lys av Russlands invasjon av Ukraina. På det Europeiske Råd 24.-25. mars i år ble EU-lederne enige om dette målet og ba kommisjonen presentere den detaljerte REPowerEU-planen. De siste avbruddene i gassforsyningen til Bulgaria og Polen viste at det hastet med å ta tak i mangelen på pålitelighet til russiske energiforsyninger.

Se video som forklarer hva REPowerEU er her.