Folkerettsstridige "folkeavstemninger": Uttalelse fra medlemmene av det europeiske råd

Offisiell uttalelse fra det europeiske råd angående folkerettsstridige "folkeavstemninger" i Ukraina, og ulovlig Russisk annektering av Ukrainsk territorium. 

Vi avviser og utvetydig fordømmer Russlands ulovlige annektering av Ukrainas Donetsk-, Luhansk-, Zaporizhzhia- og Kherson-regioner.

Russland setter global sikkerhet på spill ved å undergrave den regelbaserte internasjonale orden og åpenbart krenke Ukrainas grunnleggende rettigheter til uavhengighet, suverenitet og territoriell integritet. Disse kjerneprinsipper er nedfelt i FN-pakten og internasjonal lov.

Vi anerkjenner ikke og vil aldri anerkjenne de ulovlige "folkeavstemningene" som Russland har avholdt. Heller ikke deres forfalskede og ulovlige resultater. Vi vil aldri anerkjenne denne ulovlige annekteringen. Disse avgjørelsene er ugyldige og kan ikke gi noen rettsvirkning. Krim, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk og Luhansk er Ukraina. Vi oppfordrer alle stater og internasjonale organisasjoner til å bestemt avvise denne ulovlige annekteringen.

I møte med Russlands angrep og Moskvas siste opptrapping, står EU fast med Ukraina og dets folk. Vi er urokkelige i vår støtte til Ukrainas territoriale integritet og suverenitet. Ukraina utøver sin legitime rett til å forsvare seg mot den russiske aggresjonskrigen for å gjenvinne full kontroll over sitt territorium og har rett til å frigjøre okkuperte områder innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser. Atomtruslene fra Kreml, den militære mobiliseringen og strategien som forsøker å feilaktig presentere Ukrainas territorium som Russland sitt og påstå at krigen nå kan finne sted på Russlands territorium, vil ikke rokke med vår beslutning.

Vi skal styrke våre tiltak mot Russlands ulovlige handlinger. Tiltakene vil ytterligere øke presset på Russland for å avslutte sin aggresjonskrig.

Vi gjentar at EU står fast med Ukraina og vil fortsette å gi sterk økonomisk, militær, sosial og finansiell støtte til Ukraina så lenge det er nødvendig.

Kilde: Statement by the Members of the European Council