Siyasi İlişkiler

AB-Türkiye ilişkilerindeki siyasi bağlam sebebiyle ikili katılım ve işbirliği için çeşitli araç ve süreçleri fiilen durduruldu.

Haziran 2021 Avrupa Konseyi, bir dizi ortak çıkar alanında işbirliğini geliştirmek için AB'nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir ilişki kurmaya hazır olduğunu yineledi. Ayrıca Komisyon'a, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölgelerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için finansmanın devamına yönelik resmi teklifleri gecikmeksizin ortaya koyması için çağrıda bulundu. Avrupa Konseyi, önceki kararları hatırlamakta ve Kıbrıs sorununun ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine tamamen bağlı kalmaktadır. Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklar Avrupa Birligi tarafindan önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Haziran 2021 Avrupa Konseyi Sonuçlarının tam metni

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

AB, IPA 2014-2020 kapsamında Türkiye için 4,45 milyar Euro tahsis etti. Desteklenmis ve desteklenecek olan öncelikli sektörler şunlardır:

 • Demokrasi ve yönetişim
 • Hukukun üstünlüğü ve temel haklar
 • Çevre ve iklim eylemi
 • Ulaşım ve enerji
 • Rekabet gücü ve yenilikçilik
 • Eğitim
 • Istihdam ve sosyal politikalar
 • Tarım ve kırsal kalkınma ve
 • Bölgesel ve yöresel işbirliği.

Ekonomik İlişkiler

AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜÇ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI İLE YÖNETİLMEKTEDİR

1995'te tesis edilen AB-Türkiye Gümrük Birliği, sanayi malları ticaretini ve dolayısıyla ticaret akışlarının büyük kısmını kapsamaktadır.

Gümrük Birliği'ne ek olarak, Ortaklık Konseyi 1998 yılında tarım ürünleri için bir serbest ticaret anlaşması kabul etmiştir. 1996 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye arasında kömür, demir ve çelik ürünlerine ilişkin ayrı bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır.

AB'nin Türkiye ile ticari ilişkileri hakkında daha fazla bilgi (veriler, rakamlar ve son gelişmeler) almak için buraya tıklayın.

AB'nin Türkiye'deki mülteci krizine tepkisi

Türkiye'nin coğrafi konumu, onu birçok mülteci ve göçmen için ilk kabul ve geçiş ülkesi yapmaktadır.

Türkiye şu anda 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ve AB, bu zorlukla başa çıkmasında Türkiye'ye yardım etmeye kararlı. İki dilim halinde toplam 6 milyar Avro’yu yöneten AB Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için tasarlanmış ortak bir koordinasyon mekanizması sağlamaktadır. Tesis; insani yardım, eğitim, göç yönetimi, sağlık, belediye altyapısı ve sosyo-ekonomik desteğe odaklanmaktadır. Haziran 2021 Avrupa Konseyi; Mart 2021 Avrupa Konseyi ve AB'nin genel göç politikası bağlamında Komisyon'u, Avrupa Konseyi Üyeleri’nin beyanı doğrultusunda Türkiye'deki (ve bölgenin diğer kısımlarındaki) Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar için finansmanın devamına yönelik resmi teklifleri gecikmeden öne sürmeye çağırdı.

Devamını oku

Civil society

Supporting civil society is a priority area in the EU’s relations with TÜRKİYE. A dynamic civil society can help shape government policy and make sure that the voices of people are heard.

This is laid down in the Revised Indicative Strategy Paper for Türkiye 2014-2020 as well as in the Guidelines for EU support to civil society in enlargement countries, 2014-2020, EU support to civil society has three objectives:

 • supporting the development of civil society so that it plays a more active role in democratic policy and decision-making processes;
 • promoting a culture of fundamental rights and dialogue; and
 • enhancing dialogue and cultural exchange between civil societies in Türkiye and Europe.

Financing

The EU’s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) places specific emphasis on the need to support the development of Türkiye's civil society.

Actions mainly focus on:

 • an enabling legal and policy environment, for the exercise of the rights of freedom,  expression,  assembly and association;
 • an enabling financial environment which supports sustainability of CSOs;
 • civil society–public sector cooperation; and  
 • civil society development and sustainability.

IPA assistance for civil society is also managed by the EU Delegation to Türkiye through the Civil Society Facility (CSF).

Human rights

THE EU HAS PLEDGED SUPPORT FOR HUMAN RIGHT DEFENDERS IN TÜRKİYE. IT HAS DEVELOPED A LOCAL STRATEGY TO FOCUS ON RELEVANT ISSUES

The EU Delegation to Türkiye and the EU diplomatic missions to the country have adopted an EU Local Strategy to support human rights defenders in Türkiye.

The strategy was drafted with inputs from Turkish Human Rights Defenders (HRDs). It provides operational guidelines for EU Missions to implement the EU's Guidelines for Human Rights Defenders. Under the strategy, regular meetings take place every year with EU missions, HRDs and NGOs. In addition, a liaison officer has been appointed to secure local assistance when needed.

Along with the guidelines, financial support for human rights defenders is also provided under the Thematic Programme on Human Rights and Democracy as well as with funding from the Civil Society Facility

For assistance or more information about the local strategy, please contact: delegation-turkiye-hr-defenders@eeas.europa.eu

Accession/Enlargement

TÜRKİYE 2022 Report

Accompanying the document

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

2022 Communication on EU Enlargement policy