Page language:
Crnogorski

Komisija udružuje snage sa državama članicama kako bi pokrenula kolaborativni oblak za evropsku kulturnu baštinu

EU flag

Komisija je pokrenula dijalog sa državama članicama o zajedničkom stvaranju kolaborativnog oblaka za kulturnu baštinu kako bi pomogla u očuvanju evropskog kulturnog blaga putem digitalne infrastrukture. Cloud ima za cilj da podstakne saradnju i ko-kreaciju između kulturnih, kreativnih i tehnoloških sektora.

Sa predviđenim budžetom od 110 miliona eura do 2025. godine iz Horizon Europe, Collaborative Cloud će biti jedinstvena infrastruktura koja će omogućiti neviđenu transdisciplinarnu i široku saradnju između stručnjaka, kao što su istraživači kulturnog nasljeđa, kustosi, arhivisti i konzervatori. On će obezbijediti najsavremenije tehnologije za digitalizaciju artefakata, istraživanje umjetničkih djela i dokumentovanje podataka, što će sve značajno unaprijediti i dodati novu digitalnu dimenziju očuvanju, konzervaciji i restauraciji kulturnog nasljeđa. Ima za cilj da olakša pristup naprednim tehnologijama i ukloni barijere za manje i udaljene institucije.

Marija Gabrijel, komesarka za inovacije, istraživanje, obrazovanje u kulturi i omladinu, zajedno sa ministrima kulture i nauke, kao i visokim predstavnicima država članica i Evropskog parlamenta postavila je temelje za Evropski kolaborativni oblak za kulturnu baštinu.

Do sada je samo 30% do 50% kulturnih zbirki u Evropi digitalizovano. Statistika je još niža za trodimenzionalne prikaze velikih struktura kulturnog nasljeđa i predjela, što je osnova za dubinska naučna istraživanja. Štaviše, većina standarda u upotrebi nije uniformna, sledljiva ili bezbjedna, što dovodi u opasnost materijalno i nematerijalno kulturno blago Evrope.

Rad je upravo počeo, sa predviđanjem i procjenom uticaja na kolaborativni oblak koju je sprovelo osam nezavisnih stručnjaka. Razvoj Cloud-a će se odvijati u okviru Horizon Europe, programa EU za istraživanje i inovacije (2021-2027). Program po prvi put ima klaster koji se bavi isključivo „Kreativnošću, kulturnim nasljeđem i inkluzijom“, sa ukupnim budžetom od 2,28 milijardi eura za 2021-2027. Komisija će blisko sarađivati sa državama članicama na pripremi radnog programa Horizon Europe za implementaciju strukture, usluga i alata za Cloud infrastrukturu. Predviđeni budžet je 110 miliona eura, a pozivi za podnošenje prijedloga biće objavljeni 2023. i 2024. godine.

Pozadina

Akcije u klasteru Horizon Europe na temu „Kreativnost, kulturno nasljeđe i inkluzija“ podržavaju evropsko kulturno nasljeđe da postane zeleno i digitalno. EU podstiče inovativnost i kreativnost u sektoru umjetnosti i kulturnih i kreativnih industrija kroz različite programe. Program Kreativna Evropa po prvi put predviđa sektorsku podršku kulturnom nasljeđu.

Inicijativa Novi evropski Bauhaus je predvodnik napora EU u oblasti socijalne uključenosti, održivosti i estetike. Nakon hitnih zahtjeva kulturnog sektora, Cloud infrastruktura će pomoći da se bolje očuvaju jedinstveni evropski artefakti, kulturni pejzaži, istorijski lokaliteti i zgrade u digitalnom dobu.

U okviru prethodnog programa EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, više od 60 miliona eura je uloženo u aktivnosti istraživanja i inovacija za razvoj alata i metodologija za očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa; zaštiti ugroženo nasljeđe od nedozvoljene trgovine i podstakne pristup kulturnom nasljeđu i promoviše kulturni turizam.