Ηνωμένο Βασίλειο: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου για το άνοιγμα της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Λονδίνο

01.02.2020

Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθίσταται τρίτη χώρα. Παρά την λύπη που μας προξενεί η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωσή μας, σεβόμαστε πλήρως την επιλογή αυτή και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα.

Η διπλωματική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξασφαλίζεται πλέον από αντιπροσωπεία της ΕΕ, υπό την εποπτεία μου ως Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Διόρισα τον πρέσβη κ. João Vale de Almeida ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας και είμαι βέβαιος ότι θα εργαστεί άοκνα για τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εγκαταστάσεις της πρώην αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο Λονδίνο θα στεγάσουν τις εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργασίες αρχίζουν σήμερα.

Εκτός από τις συνήθεις αρμοδιότητες μιας αντιπροσωπείας της ΕΕ σε τρίτη χώρα, όπως η διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ, ο συντονισμός με την ΕΕ και η υποβολή εκθέσεων προς αυτή καθώς και η προβολή της ΕΕ στη χώρα υποδοχής, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Από κοινού με τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ, θα ευαισθητοποιεί επίσης το κοινό σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις μας έχουν θεμελιωθεί στις κοινές μας αξίες και συμφέροντα που είναι απότοκα της γεωγραφίας, της ιστορίας και των αξιών οι οποίες εδράζονται στην κοινή μας ευρωπαϊκή κληρονομιά.

Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα τερματιστούν. Είμαστε και θα παραμείνουμε στενά συνδεδεμένοι. Επιθυμία μας είναι να οικοδομήσουμε μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση που θα καλύπτει τις εμπορικές συναλλαγές και την οικονομική συνεργασία, την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα.

Προσβλέπω και ελπίζω σε μία πολύ στενή συνεργασία με τους βρετανούς φίλους μας έναντι των κοινών μας προκλήσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53