Informata të përgjithshme rreth granteve

07.02.2022

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Ju mund të gjeni të gjitha informatat rreth granteve dhe kontraktorëve në faqen në internet të EuropeAid. Ky është departamenti  i BE-së i cii merret me zhvillimin. Ai menxhon ndihmën e jashtme të BE-së dhe siguron se ndihma është ofruar.

Udhëzuesi praktik është mjet pune i cili shpjegon procedurat e aplikimit për ndihmë të jashtme të financuar nga Komisioni Evropian.  Ai përmban seksionin e veçantë që ka të bëjë me grantet.

Të interesuarit për të aplikuar për grant duhet të regjistrohen në PADOR (Potential Applicant Data On-line Registration) dhe të konsultohen me thirrjet për aplikim në faqen e internetit të zyrës bashkëpunuese të EuropeAid të Komisionit Evropian.


Shiko gjithashtu