Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer – Uttalande från EU:s höga representant/vice ordförande Josep Borrell

25.06.2020

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Tortyr och annan misshandel kan aldrig rättfärdigas. Förbudet mot tortyr är absolut – bruket av tortyr är ett brott, under alla omständigheter. Europeiska unionen bekräftar på nytt sin fasta beslutsamhet att bekämpa tortyr i hela världen genom en övergripande strategi som omfattar förbud, förebyggande, ansvarsskyldighet och rättslig prövning för offren.

Att utrota tortyr är en global utmaning; det bör vara en global ambition. Det är inte omöjligt, men vi kan bara lyckas om vi agerar samfällt. Gemensamma insatser med internationella partner, särskilt FN, Europarådet, Internationella brottmålsdomstolen, regionala organisationer, nationella partner och det civila samhället kan göra verklig skillnad. Den globala alliansen för tortyrfri handel är ett gott exempel på hur vi kan samarbeta och vi uppmanar alla stater att ansluta sig.

Europeiska unionen upprepar på nytt sitt krav att FN:s konvention mot tortyr och det fakultativa protokollet till konventionen ska ratificeras av alla stater och genomföras på ett effektivt sätt. Med 170 stater som parter i konventionen – senast anslutna är Angola och Oman – är målet inom räckhåll. Nu återstår bara 25 stater.

Genom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter stöder EU organisationer i det civila samhället i hela världen som arbetar för att förhindra tortyr och hjälpa offer. Under det senaste årtiondet har EU anslagit mer än 80 miljoner euro till stöd för dem som arbetar i frontlinjen med detta. Vi kommer att fortsätta att bistå människorättsförsvarare som modigt kämpar mot tortyr världen över.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56