Οργανόγραμμα της ΕΥΕΔ

24.01.2022

Το οργανόγραμμα της ΕΥΕΔ απεικονίζει τη δομή της.

Οι περισσότερες καθημερινές εργασίες στην έδρα της ΕΥΕΔ εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα και τους αναπληρωτές γενικούς γραμματείς.

Πέντε μεγάλα τμήματα καλύπτουν περιοχές του κόσμου – Ασία-Ειρηνικός, Αφρική, Ευρώπη και Κεντρική Ασία, ευρύτερη Μέση Ανατολή και Βόρειος & Νότιος Αμερική.


Σχετίζεται με