Akcijski načrt za enakost spolov – pravice žensk in deklet v središču globalnega okrevanja za resnično enakost spolov po vsem svetu

25.11.2020

Evropska komisija ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes predstavila ambiciozni načrt za spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk v vsem zunanjem delovanju Evropske unije.