THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

Summitul UE-CELAC 2015

10.03.2015
Teaser

Na samitoch EÚ – CELAC sa schádzajú lídri z Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku s cieľom posilniť vzťahy medzi oboma regiónmi.

Main Image
Text

Tieto samity sú hlavným fórom na dialóg a spoluprácu medzi Európou a štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku. Druhý samit EÚ – CELAC/8. samit EÚ – LAC sa bude konať v Bruseli 10. – 11. júla 2015 a jeho témou bude: „Formovanie spoločnej budúcnosti: úsilie o prosperujúcu, súdržnú a udržateľnú spoločnosť pre našich občanov“.Samitu, na ktorom sa má zúčastniť 61 hláv štátov alebo predsedov vlád, bude predsedať Donald Tusk, predseda Európskej rady.

Diskusie počas samitu sa sústredia na medziregionálne a globálne otázky.

Samit bude príležitosťou zdôrazniť význam spolupráce medzi EÚ a CELAC v zložitom a rýchlo sa meniacom svete.

Read more:

Post category
News stories
Editorial sections
Latin America & the Caribbean
Andean Community
EEAS