THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

EU Peacebuilding Initiative

15.06.2017
Text

המחויבות של האיחוד האירופי לשלום היא לא רק במילים אלא גם במעשים!יוזמת בניית השלום של האיחוד האירופי,תומכת בפרויקטים אזרחיים היוצרים מעורבות פעילה וחיובית של אזרחים ישראלים ופלסטינים דרך עבודה משותפת, העמקת ההבנה, ההיכרות והאמון ובאמצעות העצמה של הקהילות שהושפעו מהקונפליקט במידה הרבה ביותר. אנחנו מאמינים שהשלום מתחיל בין אנשים. צפו בסרטון וגלו איך כבר עכשיו היוזמה שלנו קורמת עור וגידים. 

Media Video
Remote video URL
Editorial sections
Israel