ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ

დაუსვით კითხვა ელჩს!

ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ

#StandWithUkraine

ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ

ევროკავშირი და საქართველო

ᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲨᲘ

ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

ᲛᲝᲛᲐᲕᲐᲚᲘ ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲔᲑᲘ
More events coming soon

ᲨᲔᲠᲩᲔᲣᲚᲘ ᲛᲐᲡᲐᲚᲐ

ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲐᲛᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲜᲧᲝᲤᲘᲚᲔᲑᲐ