Spojené království: Prohlášení vysokého představitele o otevření delegace EU v Londýně

01.02.2020

Spojené království dnes odchází z Evropské unie a stává se třetí zemí. Ačkoli rozhodnutí Spojeného království vystoupit z naší Unie litujeme, plně tuto volbu respektujeme a jsme připraveni se posunout dále.

Diplomatické zastoupení Evropské unie bude od nynějška zajišťovat delegace EU, která bude podléhat mně jakožto vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vedoucím delegace jsem jmenoval velvyslance Joãa Valeho de Almeidu a jsem přesvědčen, že se bude neúnavně zasazovat o to, aby byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím zajištěna hladká spolupráce. Delegace Evropské unie bude působit v prostorách dosavadního zastoupení Komise v Londýně. Delegace začíná fungovat dnešním dnem.

Kromě obvyklých pravomocí delegace EU v třetí zemi, jako je diplomatické zastoupení EU, koordinace a podávání zpráv v rámci EU a propagace EU v hostitelské zemi, bude delegace EU ve Spojeném království hrát klíčovou úlohu v souvislosti se zajištěním provádění dohody o vystoupení Spojeného království. Společně s velvyslanectvími členských států EU bude rovněž zvyšovat informovanost o právech občanů EU ve Spojeném království po brexitu.

Spojené království zůstane pro Evropskou unii zásadně důležitým partnerem. Naše vztahy se zakládají na společných hodnotách a zájmech, jež vyplývají z geografické situace, historie a hodnot zakotvených v našem společném evropském dědictví.

Hospodářské, sociální a politické vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím nekončí. Jsme a i nadále budeme úzce svázáni. Naším přáním je vybudovat nové ambiciózní partnerství v oblasti obchodní a hospodářské spolupráce, prosazování práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany.

Těším se na – jak doufám – velmi úzkou spolupráci s našimi britskými přáteli při řešení společných výzev na regionální i globální úrovni.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53