Od vizije k dejanjem: globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja

14.06.2019

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je predstavila tretje poročilo o napredku pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. O poročilu z naslovom „Globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja“ bodo ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo EU razpravljali na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki bo potekalo 17. junija 2019 v Luxembourgu. V poročilu je pregledan napredek, ki je bil v zadnjih treh letih oziroma od predstavitve globalne strategije junija 2016 dosežen na petih prednostnih področjih: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas, celostni pristop h konfliktom in krizam, ureditve regionalnega sodelovanja in globalno upravljanje za 21. stoletje. Prav tako so opredeljene možne usmeritve za prihodnja leta.

Predgovor visoke predstavnice Federice Mogherini k poročilu o izvajanju globalne strategije EU: „Globalna strategija nikoli ni bila mišljena kot teoretična vaja, temveč je bila zasnovana kot kompas za naše delovanje. To vlogo vse od njene predstavitve tudi izpolnjuje. Pred tremi leti smo svet opisali kot „kompleksen in konflikten“. Zavedali smo se, da moramo Evropo narediti močnejšo in varnejšo, počutili smo se odgovorne za evropske državljanke in državljane ter naše partnerice in spoznali smo, da uporabljamo le majhen del našega skupnega potenciala.

Razmere v svetu danes niso nič boljše, kot so bile pred tremi leti. Vendar se Evropa vse bolj dojema kot vzor v svetovnem merilu. Eden od razlogov za to je, da smo raziskali neizkoriščen potencial naše Unije – predvsem na področju varnosti in obrambe. V tem poročilu je opisana pot, ki smo jo opravili v teh letih. Razvidno je, da smo izpolnili številne obljube globalne strategije, v nekaterih primerih pa smo dosegli še več, kot smo pričakovali. Evropska varnostna in obrambna unija je naredila svoje prve korake. Države članice zdaj vlagajo v skupne industrijske in raziskovalne projekte, da bi razvile celoten nabor obrambnih zmogljivosti, ki jih potrebujemo za skupno varnost. Naše mednarodne misije imajo boljše strukture poveljevanja in zavezali smo se, da bomo več vlagali v civilno ukrepanje. Bolj kot kdajkoli prej sodelujemo s partnerji – od mirovnih sil Združenih narodov do Nata in od mirovnih operacij v Afriki do zveze ASEAN. Naši partnerji vedo, da Evropa ne razpolaga samo z mehko močjo.

Vendar to ni edini razlog, zakaj smo vse pogosteje vzor v svetovnem merilu. V času, ko se Združeni narodi in sama zamisel o svetovnem upravljanju, ki temelji na pravilih, soočajo z vse večjim pritiskom, mi kot še nikoli poprej vlagamo v multilateralizem. To smo pokazali s povečanjem finančnih obveznosti za sistem ZN, s čimer smo Agenciji ZN za palestinske begunce pomagali iz finančne krize, pa tudi s podpiranjem programa reform generalnega sekretarja ZN in prizadevanji za ohranitev jedrskega dogovora z Iranom. In ne samo to. Vedno smo se trudili, da bi izoblikovali pravi večstranski okvir, s katerim bi lahko reševali vse svetovne krize, saj je to edini način, da najdemo trajnostne rešitve za težave našega časa. Svojo moč, da vse vpletene zberemo za eno mizo, smo vedno uporabljali v prid multilateralizmu ter poskušali regionalne in globalne sile spodbuditi k pogajanjem. Na tej zamisli so temeljile tudi bruseljske konference o Siriji, mednarodna kontaktna skupina za Venezuelo, libijska četverica in regionalna srečanja, ki smo jih organizirali o Afganistanu. Čutimo se odgovorne za to, da s sodelovanjem opravimo svojo vlogo.

To velja tako za našo regijo, začenši z Balkanom, kjer je opazen izredno pozitiven in edinstven potencial našega delovanja, kot tudi za preostali del sveta. Evropska unija vedno bolj postaja nepogrešljiv partner pri prizadevanjih za mir in varnost po vsem svetu.

Globalna strategija je predstavila vizijo o vlogi Evrope v svetu, vendar pa je v prvi vrsti pozivala k večji usklajenosti zunanjega delovanja Unije. Zagovarjali smo bolj povezan pristop, ne le zaradi doseganja vedno tesnejše Unije, temveč predvsem zaradi učinkovitejšega in prodornejšega ukrepanja. V teh letih smo dosegli napredek pri usklajevanju naših razvojnih in varnostnih politik. Povezanosti notranjih in zunanjih dogodkov ni več mogoče zanikati in naše politike so se razvijale temu primerno. Vzpostavili smo pametnejše finančne instrumente, kot so skrbniški skladi, države članice EU pa v Varnostnem svetu ZN sodelujejo na načine, ki so se še pred tremi leti zdeli nemogoči.

Globalna strategija nam je v teh težkih časih služila kot skupen kompas. Bila je izid dveh let skupnega razmisleka institucij EU in držav članic, pa tudi civilne družbe in akademske skupnosti. V tem procesu je nastalo novo soglasje o tem, kaj naša Unija potrebuje, česa nam primanjkuje in v katero smer bi morali kreniti.

Napredek je bil mogoč le zaradi trdne skupne politične volje.Toda vse, kar smo dosegli, se lahko izkaže kot kratkotrajno, če bo ta politična volja v prihodnje začela pojemati. Rezultate moramo utrditi in preučiti nove poti, ki se odpirajo. V tem poročilu so opisani dosežki in pomanjkljivosti ter predlagane možnosti za morebitne prihodnje ukrepe.

Z globalno strategijo smo se odločili za pot k močnejši Evropi. To odločitev moramo potrjevati vsak dan, na vsakem koraku te poti.“

– Federica Mogherini  Kliknite za povečanje in branje poročila:

 


Poglej tudi