Handlingsplanen för jämställdhet – kvinnors och flickors rättigheter står i centrum av den globala återhämtningen för en jämställd värld

25.11.2020

I dag lägger Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ambitiösa planer för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt genom EU:s alla yttre åtgärder.