International støttedag for torturofre: Erklæring fra EU's højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell

25.06.2020

På den internationale støttedag for torturofre mindes vi ofrene for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I en tid, hvor verden står sammen for at få bugt med coronaviruspandemien, skal menneskerettighederne fortsat udgøre kernen i vores kamp. På denne dag giver vi hundredtusindvis af mennesker, der har været udsat for tortur, og dem, der stadig tortureres i dag, en stemme.

Tortur og anden mishandling kan aldrig retfærdiggøres. Forbuddet mod tortur er altomfattende — det er under ingen omstændigheder lovligt at bruge tortur. Den Europæiske Union bekræfter på ny, at den er fast besluttet på at bekæmpe tortur i hele verden ved hjælp af en samlet tilgang, der omfatter forbud, forebyggelse, ansvarliggørelse og oprejsning til ofrene.

Udryddelsen af tortur er en global udfordring; det bør være en global ambition. Dette er ikke umuligt at opnå, men det kan kun lykkes, hvis vi handler i fællesskab. Ved at gå sammen med vores internationale partnere, navnlig De Forenede Nationer, Europarådet og Den Internationale Straffedomstol, regionale organisationer, nationale partnere og civilsamfundet kan vi gøre en reel forskel. Den globale alliance for torturfri handel er et godt eksempel på, hvordan vi kan arbejde sammen, og vi opfordrer alle stater til at tilslutte sig den.

Den Europæiske Union opfordrer på ny alle stater til at ratificere og effektivt gennemføre FN's konvention mod tortur og den valgfrie protokol hertil. Med 170 stater som parter i konventionen, senest Angola og Oman, skulle det være muligt at få alle med, idet kun 25 stater mangler at ratificere den.

Gennem det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder støtter EU civilsamfundsorganisationer, som arbejder for at forebygge tortur og bistå ofre i hele verden. Konkret har Den Europæiske Union i løbet af det seneste årti afsat mere end 80 mio. EUR til støtte for dem, der går forrest i dette arbejde. Vi vil fortsat bistå menneskerettighedsforkæmpere, der modigt kæmper mod tortur rundt om i verden.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56