Jungtinė Karalystė. Vyriausiojo įgaliotinio pareiškimas dėl ES delegacijos Londone atidarymo

01.02.2020

Šiandien Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi. Apgailestaujame dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš mūsų Sąjungos, tačiau visapusiškai gerbiame šį pasirinkimą ir esame pasirengę žengti pirmyn.

 

Nuo šiol diplomatinį atstovavimą Europos Sąjungai užtikrins ES delegacija, kuri bus pavaldi man kaip Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

 

Delegacijos vadovu paskyriau Ambasadorių João Vale de Almeidą ir esu įsitikinęs, kad jis nenuilstamai dirbs siekiant užtikrinti sklandų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą. Europos Sąjungos delegacija įsikurs buvusios Komisijos atstovybės Londone patalpose. Delegacija veiklą pradeda šiandien.

 

Be įprastinių ES delegacijos trečiojoje šalyje pareigų, kaip antai diplomatinis atstovavimas Europos Sąjungai, ES veiklos koordinavimas bei pranešimų rengimas ir ES propagavimas priimančiojoje šalyje, ES delegacijai Jungtinėje Karalystėje teks itin svarbus vaidmuo užtikrinant Susitarimo dėl JK išstojimo įgyvendinimą. Kartu su ES valstybių narių ambasadomis ji taip pat didins informuotumą apie ES piliečių Jungtinėje Karalystėje teises po „Brexit’o“.

 

Jungtinė Karalystė išliks svarbia Europos Sąjungos partnere. Mūsų santykiai grindžiami mūsų bendromis vertybėmis ir interesais, kurie kyla iš geografijos, istorijos ir vertybių, įtvirtintų mūsų bendrame Europos pavelde.

 

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės ekonominiai, socialiniai ir politiniai santykiai nenutrūks. Esame ir būsime glaudžiai susieti. Norime kurti naują plataus užmojo partnerystę prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo, teisėsaugos ir baudžiamosios justicijos, užsienio politikos, saugumo ir gynybos srityse.

 

Tikiuosi, kad bendradarbiavimas su mūsų draugais britais siekiant įveikti bendrus regioninius ir pasaulinius iššūkius bus labai glaudus.

 

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53