Kønshandlingsplan — kvinders og pigers rettigheder skal sættes i centrum af den globale genopretning, så vi kan opbygge en verden med ligestilling mellem kønnene

25.11.2020

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag fremlagt ambitiøse planer, der skal fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status i hele Den Europæiske Unions optræden udadtil.