Spojené kráľovstvo: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa k otvoreniu delegácie EÚ v Londýne

01.02.2020

Spojené kráľovstvo dnes vystúpi z Európskej únie a stane sa treťou krajinou. Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne toto rozhodnutie rešpektujeme a sme pripravení posunúť sa ďalej.

 

Diplomatické zastúpenie Európskej únie bude odteraz zabezpečovať delegácia EÚ pod vedením mňa ako vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

Za vedúceho delegácie som vymenoval veľvyslanca Joãa Valeho de Almeidu a verím, že bude neúnavne pracovať na zabezpečení hladkej spolupráce medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Priestory bývalého zastúpenia Komisie v Londýne sa stanú priestormi delegácie Európskej únie. Delegácia začne fungovať dnes.

 

Okrem tradičných úloh delegácie EÚ v tretej krajine, ako je diplomatické zastúpenie EÚ, koordinácia a podávanie správ v rámci EÚ a propagácia EÚ v hostiteľskej krajine, bude zohrávať delegácia EÚ v Spojenom kráľovstve kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vykonávania dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva. Spolu s veľvyslanectvami členských štátov EÚ bude tiež zvyšovať povedomie o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstve po brexite.

 

Spojené kráľovstvo zostane pre Európsku úniu kľúčovým partnerom. Náš vzťah má korene v našich spoločných hodnotách a záujmoch, ktoré vyplývajú z geografie, histórie a hodnôt zakotvených v našom spoločnom európskom dedičstve.

 

Hospodárske, sociálne a politické vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom sa neskončia. Sme úzko prepojení, a tak to aj zostane. Našim želaním je vybudovať nové ambiciózne partnerstvo v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany.

 

So záujmom očakávam vývoj, ktorým, ako dúfam, bude veľmi úzka spolupráca s našimi britskými priateľmi na našich spoločných výzvach na regionálnej a globálnej úrovni.

 

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53