Zjednoczone Królestwo: oświadczenie wysokiego przedstawiciela w sprawie otwarcia delegatury UE w Londynie

01.02.2020

W dniu dzisiejszym Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską i staje się państwem trzecim. Z żalem przyjmujemy jego decyzję o opuszczeniu Unii, ale w pełni respektujemy ten wybór i jesteśmy gotowi iść naprzód.

 

Od teraz rolę przedstawicielstwa dyplomatycznego Unii Europejskiej będzie pełnić delegatura UE pod moim zwierzchnictwem, jako wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

 

Szefem delegatury mianowałem ambasadora João Vale de Almeidę. Wierzę, że będzie niestrudzenie pracował nad harmonijną współpracą między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Siedzibą delegatury Unii Europejskiej stanie się dotychczasowa siedziba przedstawicielstwa Komisji w Londynie. Delegatura zaczyna funkcjonować już dzisiaj.

 

Poza zwyczajowymi zadaniami delegatury UE w państwie trzecim, takimi jak pełnienie funkcji przedstawicielstwa dyplomatycznego UE, koordynacja i sprawozdawczość UE oraz promowanie UE w kraju przyjmującym, delegaturze UE w Zjednoczonym Królestwie przypadnie kluczowa rola w zapewnieniu realizacji umowy o wystąpieniu. Wraz z ambasadami państw członkowskich UE będzie ona także upowszechniała informacje o prawach obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie po brexicie.

 

Zjednoczone Królestwo pozostanie jednym z kluczowych partnerów Unii Europejskiej. Nasza relacja opiera się na wspólnych wartościach i interesach wynikających z geografii, historii oraz z wartości zakorzenionych w naszym wspólnym europejskim dziedzictwie.

 

Gospodarcze, społeczne i polityczne więzi między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie zostają zerwane. Jesteśmy i pozostaniemy blisko związani. Chcemy budować nowe, ambitne partnerstwo: od współpracy handlowej i gospodarczej, poprzez ściganie przestępstw i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, po politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę.

 

Mam nadzieję na ścisłą współpracę z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi w obliczu wspólnych wyzwań na szczeblu regionalnym i globalnym.

 

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53