Обединеното кралство: Изявление на върховния представител относно откриването на делегацията на ЕС в Лондон

01.02.2020

Днес Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава. Въпреки че съжаляваме за взетото от Обединеното кралство решение да напусне нашия Съюз, ние напълно зачитаме този избор и сме готови да продължим напред.

Дипломатическото представителство на Европейския съюз отсега нататък ще бъде осигурено от делегация на ЕС — под мое ръководство като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Назначих посланик Жоао Вале де Алмейда за ръководител на делегацията и вярвам, че той ще работи неуморно за осигуряване на безпроблемното сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство. Делегацията на Европейския съюз ще бъде разположена на мястото на досегашното представителство на Комисията в Лондон. Тя започва да работи от днес.

В допълнение към традиционните отговорности на делегация на ЕС в трета държава, например дипломатическо представителство на ЕС, координация с ЕС и докладване и популяризиране на ЕС в приемащата държава, делегацията на ЕС в Обединеното кралство ще има ключова роля за гарантиране на изпълнението на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство. Заедно с посолствата на държавите — членки на ЕС, делегацията на ЕС също така ще повишава осведомеността относно правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство след излизането му от ЕС.

Обединеното кралство ще продължи да бъде основен партньор на Европейския съюз. Нашите отношения се основават на общите ни ценности и интереси, произтичащи от географското положение, историята и ценностите, залегнали в нашето общо европейско наследство.

Икономическите, социалните и политическите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство няма да приключат. Ние сме и ще продължим да бъдем тясно свързани. Желанието ни е да изградим ново амбициозно партньорство в областта на търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и наказателното правосъдие, външната политика, сигурността и отбраната.

Очаквам с нетърпение да видя бъдещото развитие, което се надявам да бъде много тясно сътрудничество с нашите британски приятели по отношение на общите ни предизвикателства на регионално и световно равнище.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53