Az elképzeléstől az intézkedésig: az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések

14.06.2019

Federica Mogherini az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke előterjesztette az EU globális stratégiájának végrehajtása terén elért eredményekről szóló harmadik jelentést „Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések” címmel, amelyet az EU külügy- és védelmi miniszterei a 2019. június 17-i luxemburgi tanácsülésen fognak megvitatni. A jelentés áttekinti az elmúlt három évben, a globális stratégia 2016. júniusi előterjesztése óta az öt prioritási területen elért eredményeket – az Unió biztonságával, a keleti és déli szomszédságunk állami és társadalmi rezilienciájával, a külső konfliktusok és válságok integrált megközelítésével, az együttműködésen alapuló regionális szerveződésekkel, valamint a 21. századi globális kormányzással kapcsolatos eredményeket –, valamint kijelöli a következő évek munkájának lehetséges irányait.

Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiájának végrehajtásáról szóló jelentés Federica Mogherini főképviselő által jegyzett előszava: „Sohasem elméletként tekintettünk a globális stratégiára. Mindig is tevékenységünk iránytűjének szántuk – és valóban akként is szolgált bemutatása óta. Három évvel ezelőtt a világot összetettként és konfliktusosként jellemeztük: szükségesnek tűnt, hogy Európát erősebbé és biztonságosabbá tegyük, felelősnek éreztük magunkat az európai polgárok és partnereink iránt, és felismertük, hogy kollektív lehetőségeinknek csupán kis részét használjuk ki.

A világ ma sincs jobb állapotban, mint három évvel ezelőtt. Európa azonban egyre inkább globális referenciapontnak számít. Többek között azért, mert feltártuk Uniónk kiaknázatlan potenciálját – elsősorban a biztonság és a védelem területén. E jelentés az elmúlt években megtett utat mutatja be. Megmutatja, hogy a globális stratégia számos ígéretét teljesítettük, és hogy néhány esetben még annál is többet sikerült elérnünk, mint amit reméltünk. Az európai biztonsági és védelmi unió megtette első lépéseit. A tagállamok közös ipari és kutatási projektekbe ruháznak be, melyek célja a közös biztonságunkhoz szükséges védelmi képességek teljes spektrumának fejlesztése. Nemzetközi misszióink parancsnoklási rendje javult, és elköteleztük magunkat amellett, hogy többet fektetünk be civil fellépéseinkbe. Minden eddiginél szorosabban együttműködünk partnereinkkel – többek között az ENSZ békefenntartóival, a NATO-val, az afrikai béketámogató műveletekkel és az ASEAN-nal. Partnereink tudják, hogy Európa ereje több a puha hatalomnál.

De nem ez az egyetlen oka annak, hogy Európa egyre inkább globális referenciapontnak számít. Egy olyan időszakban, amikor az ENSZ-re és a szabályokon alapuló globális kormányzás eszméjére egyre nagyobb nyomás nehezedik, minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettünk a multilateralizmusra. Ezt az ENSZ rendszere felé tett pénzügyi kötelezettségvállalásaink fokozásával mutattuk meg, például megmentettük az ENSZ palesztin menekültekkel foglalkozó ügynökségét a pénzügyi összeomlástól, támogattuk az ENSZ főtitkárának reformmenetrendjét, valamint azon munkálkodtunk, hogy fenntartsuk az Iránnal kötött nukleáris megállapodást. De ez még nem minden. Mindig törekedtünk arra, hogy megfelelő multilaterális keretet alakítsunk ki világunk válságainak megoldásához: napjaink problémáira csak így találhatunk fenntartható megoldásokat. A multilateralizmus érdekében mindig latba vetettük hívóerőnket azért, hogy tárgyalóasztalhoz ültessük a releváns regionális és globális hatalmakat. Ez vezetett a Szíriával foglalkozó brüsszeli konferencia, a Venezuelával foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoport, a líbiai kvartett, valamint az Afganisztánnal foglalkozó regionális találkozók létrejöttéhez. Felelősségünknek érezzük, hogy együttműködő módon kivegyük a részünket e feladatokból.

Igaz ez a saját térségünkre is, kezdve a Balkánnal, ahol szerepvállalásunk hatalmas és példa nélküli sikereket hozhat. De igaz ez a világ többi részére is. Az Európai Unió egyre inkább nélkülözhetetlen partnerré vált a béke és a biztonság megteremtéséhez a világ minden részén.

A globális stratégia felvázolt egy jövőképet Európa világban betöltött szerepéhez, ugyanakkor – és ez nagyon lényeges – koherensebbé tette Uniónk külső tevékenységét. Az egységesebb fellépés szükségességét nemcsak azzal indokoltuk, hogy ez az út vezet az Unió egyre szorosabb egységéhez, hanem elsősorban azzal, hogy tevékenységünket hatékonyabbá és célzottabbá kell tennünk. Ezekben az években haladást értünk el fejlesztési és biztonsági politikáink összehangolása terén. A bel- és külpolitikai események közötti kapcsolat ma már mindenki számára nyilvánvaló, és szakpolitikáink ennek megfelelően alakultak. Intelligensebb pénzügyi eszközöket dolgoztunk ki, például az elkülönített alapokat, és az uniós tagállamok ma már olyan szinten együttműködnek az ENSZ Biztonsági Tanácsában, ami még három évvel ezelőtt is lehetetlennek tűnt.

A globális stratégia kollektív iránytűnek bizonyult számunkra ezekben a nehéz időkben. A stratégia létrehozását az uniós intézmények és a tagállamok két évnyi eszmecseréje előzte meg, amelybe a civil társadalom és a tudomány képviselőit is bevontuk. E folyamat során új konszenzus alakult ki az Unió szükségleteiről, hiányosságairól és a követendő útirányról.

A haladás csak azért vált lehetségessé, mert erős közös politikai akarat alakult ki az előrelépés iránt.De az eddig elért eredmények rövid életűnek bizonyulhatnak, ha ez a politikai akarat szertefoszlik a jövőben. Meg kell erősíteni az eredményeket, és a megnyitott új utakat még jobban fel kell tárni. Ez a jelentés rámutat az elért eredményekre és a hiányosságokra, továbbá lehetőségeket ajánl a jövőbeli tevékenységek tekintetében.

A globális stratégiával az erősebb Európa felé vezető utat választottuk. Ezt a választást minden nap, minden lépésünkkel meg kell erősítenünk.”

- Federica Mogherini  Kattintson ide a jelentés felnagyításához és elolvasásához:

 


Lásd még