EIVT organizacinė schema

24.01.2022

EIVT organizacinėje schemoje pavaizduota jos struktūra.

Daugumą kasdienio darbo EIVT būstinėje prižiūri generalinis sekretorius ir jo pavaduotojai.

Penkių didelių departamentų veikla aprėpia atskiras pasaulio dalis – Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Afriką, Europą ir Vidurinę Aziją, platesnį Artimųjų Rytų regioną ir Šiaurės ir Pietų Ameriką.


Susiję