Egyesült Királyság: a főképviselő nyilatkozata az Unió londoni küldöttségének megnyitásáról

01.02.2020

Az Egyesült Királyság a mai napon kilép az Európai Unióból, és harmadik országgá válik. Sajnálattal nyugtázzuk az Egyesült Királyságnak az Uniónkból való kilépésre vonatkozó döntését, de teljes mértékben tiszteletben tartjuk ezt a döntést, és készen állunk arra, hogy a soron következő feladatokat elvégezzük.

 

Az Európai Unió diplomáciai képviseletét ezentúl uniós küldöttség fogja ellátni, amely az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként az én felügyeletem alatt áll majd.

 

A küldöttség vezetőjének João Vale de Almeida nagykövetet neveztem ki, és biztos vagyok abban, hogy ő fáradhatatlanul fog munkálkodni az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti zökkenőmentes együttműködés biztosításán. Az Európai Unió londoni küldöttsége a Bizottság korábbi képviseletének épületében kezdi meg a működését a mai napon.

 

Az Unió egyesült királysági küldöttsége a harmadik országbeli uniós küldöttségek szokásos feladatain kívül – mint például: az EU diplomáciai képviselete, uniós koordináció és jelentéstétel, valamint az EU népszerűsítése a fogadó országban – kulcsszerepet játszik majd az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodás végrehajtásának biztosításában is. Az uniós tagállamok nagykövetségeivel együtt a küldöttségnek feladata lesz az is, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a brexitet követően milyen jogokkal rendelkeznek az uniós polgárok az Egyesült Királyságban.

 

Az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió fontos partnere lesz. Kapcsolatunk alapját azok a közös értékeink és érdekeink alkotják, amelyek földrajzi adottságainkból és történelmünkből következnek és a közös európai örökségünkben gyökereznek.

 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti gazdasági, társadalmi és politikai kapcsolatok nem szűnnek meg. Jelenlegi szoros kapcsolatunk a továbbiakban is szoros marad. Új, ambiciózus partnerséget kívánunk kialakítani a kereskedelmi és gazdasági együttműködés, a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás, a külpolitika, valamint a biztonság és a védelem területén.

 

Várakozással és reménnyel telve tekintek az elé, hogy brit barátainkkal továbbra is nagyon szorosan együttműködve nézzünk szembe közös kihívásainkkal, regionális és globális szinten egyaránt.

 

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53