Verenigd Koninkrijk: verklaring van de hoge vertegenwoordiger over de opening van de EU-delegatie in Londen

01.02.2020

Vandaag verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en wordt het een derde land. Wij betreuren het besluit van het Verenigd Koninkrijk om onze Unie te verlaten, maar respecteren deze keuze ten volle en zijn klaar voor de volgende stappen.

 

De diplomatieke vertegenwoordiging van de Europese Unie zal voortaan worden gewaarborgd door een EU-delegatie onder mijn gezag als hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

 

Ik heb ambassadeur João Vale de Almeida tot hoofd van de delegatie benoemd en ik vertrouw erop dat hij zich onvermoeibaar zal inzetten voor een vlotte samenwerking tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De delegatie van de Europese Unie wordt gehuisvest in de gebouwen van de voormalige vertegenwoordiging van de Commissie in Londen en is vanaf vandaag operationeel.

 

Naast de traditionele verantwoordelijkheden van een EU-delegatie in een derde land, zoals de diplomatieke vertegenwoordiging van de EU, EU-coördinatie en -verslaglegging en het promoten van de EU in het gastland, zal de EU-delegatie in het Verenigd Koninkrijk een sleutelrol hebben bij de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord van het VK. Samen met de ambassades van de EU‑lidstaten zal zij ook na de brexit bekendheid geven aan de rechten van EU‑burgers in het Verenigd Koninkrijk.

 

Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke partner voor de Europese Unie. Onze betrekkingen steunen op onze gedeelde waarden en belangen, die voortvloeien uit de geografie, de geschiedenis en de waarden die in ons gemeenschappelijk Europees erfgoed verankerd zijn.

 

De economische, sociale en politieke betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden niet verbroken. Wij zijn en blijven nauw met elkaar verbonden. Onze wens is een nieuw ambitieus partnerschap op te bouwen op het gebied van handel en economische samenwerking, rechtshandhaving en strafrecht, buitenlands beleid, veiligheid en defensie.

 

Ik kijk uit naar de - naar ik hoop - zeer nauwe samenwerking met onze Britse vrienden bij het aangaan van onze gemeenschappelijke uitdagingen op regionaal en mondiaal niveau.

 

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53