Rahvusvaheline piinamisohvrite toetamise päev: ELi kõrge esindaja ja asepresidendi Josep Borrelli avaldus

25.06.2020

Rahvusvahelisel piinamisohvrite toetamise päeval avaldame austust piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise ohvritele. Ajal, mil maailm ühendab jõupingutused koroonaviiruse pandeemiast ülesaamiseks, peavad inimõigused jääma meie võitluse keskmesse. Täna kostame nende sadade tuhandete inimeste eest, kes on langenud piinamise ohvriks, ja nende eest, keda tänapäeval ikka veel piinatakse.

Piinamine ja muu väärkohtlemine ei ole kunagi õigustatud. Piinamise keeld on absoluutne – selle kasutamine on igas olukorras ebaseaduslik. EL kinnitab veel kord, et võitleb kindlameelselt piinamise vastu kogu maailmas, järgides terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab keelustamist, ennetamist, vastutusele võtmist ja ohvritele tehtud kahju heastamist.

Piinamise kaotamine on ülemaailmne väljakutse, seega peaks see olema ka ülemaailmne eesmärk. Piinamise kaotamine ei ole võimatu, kuid see õnnestub üksnes tegutsedes üheskoos. Ühised jõupingutused rahvusvaheliste partneritega, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Euroopa Nõukogu ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, piirkondlike organisatsioonide, riiklike partnerite ja kodanikuühiskonnaga, võivad anda reaalseid tulemusi. Ülemaailmne piinamisvaba kaubanduse liit on hea näide koostööst ja me kutsume kõiki riike sellega ühinema.

Euroopa Liit kordab oma üleskutset kõigile riikidele ratifitseerida ÜRO piinamisvastane konventsioon ja selle fakultatiivprotokoll ning neid rakendada. Tänu konventsiooni 170 osalisriigile, kellest kõige uuemad on Angola ja Omaan, on ülemaailmne haare käeulatuses: vaid 25 riiki peab selle veel ratifitseerima.

EL toetab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad piinamise ennetamise ja ohvrite abistamisega kogu maailmas. Euroopa Liit on viimase kümne aasta jooksul eraldanud üle 80 miljoni euro, et toetada selles osalevaid eesliini töötajad. Toetame jätkuvalt inimõiguste kaitsjaid, kes tegutsevad julgelt piinamise vastu kogu maailmas.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56