THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU

19.09.2018
Teaser

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE