THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

Povezivanje Europe i Azije – temelji za strategiju EU-a

19.09.2018
Teaser

ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU,
VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU
REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI